KASUTUS- JA TELLIMISTINGIMUSED:

 

ÜLDINFO

 

QueenB e-poes ja QueenB kodulehel esitletud fotod, tekstid jm loomingulised kirjed/graafika kuuluvad autoriõiguse alusel FFG-le ning nende kopeerimine, kasutamine, taasesitamine ja reprodutseerimine mis tahes eesmärgil ilma FFG poolse kirjaliku loata ei ole lubatud.

Internetipoes aadressil www.queenb.ee müügil olevad kaubad kuuluvad omandiõiguse alusel Finest Fashions Group OÜ-le. Kõik kaubad on laos olemas.

 

FFG töökeelteks on eesti, soome ja inglise keel. Kirjavahetus ja tellimused palume esitada ladina tähestikus, eesti, soome või inglise keeles.

 

E-poe QueenB Üldtingimused ja Kasutusjuhend kehtivad võrdselt kõikidele QueenB kodulehe sh E-turu kasutajatele ja QueenB e-poe klientidele. Üldtingimused ja Kasutusjuhend on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate normide ja seadusandlusega.

 

E-poest ostu sooritamisega ostu-müügilepingu sõlmimisel eeldab QueenB e-poodi haldav OÜ FFG, et Üldtingimused ja Kasutusjuhend on kliendi poolt läbi loetud, sisuliselt mõistetavad ning aktsepteeritud.

Ostu-müügileping loetakse sõlmituks kui klient on tasunud FFG poolt väljastatud arve. Ostu-müügilepingu sõlmisega kinnitab klient, et tema tegevus on kooskõlas seadusega ning lahendamatute erimeelsuste tekkimisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtu Kentmanni tänava kohtumajas.

 

Kui sa vajad abi tõlgendamisel/mõistmisel ja/või sul on vastavalt Üldtingimustega ja/või Kasutusjuhendiga seonduvalt ettepanekuid ja/või küsimusi, kirjuta meile:  office@queenb.ee

 

Kõik kodulehel ja e-poes tehtavad muudatused jõustuvad ja hakkavad kehtima alates kodulehel või e-poes avaldamise hetkest. Muudatused ei ole vaidlustatavad. Seetõttu on soovitatav regulaarselt külastada sektsiooni Üldtingimused ja Kasutustingimused, et ennast muutustega kursis hoida.

 

Sooritades ostu e-poest aadressil: www.queenb.eesõlmivad ostu-müügilepingu:

Finest Fashions Group OÜ (FFG) ja teiselt poolt registreeritud kontoga ostja (edaspidi klient).

FFG:
Aadress: Pikri 3-143, Tallinn 13624, Estonia

Telefon: + 372 50 22122

E-post:office@queenb.ee

 

ÜLDTINGIMUSED:

 

E-POE JA E-TURUREGISTREERUMINE JA KONTO LOOMINE

 

1.1 Üldtingimused ja Kasutusjuhend on allutatud Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

1.2 Vaidluse tekkimisel ning juhul kui Üldtingimused või Kasutusjuhend ei sätesta tekkinud olukorra lahendamiseks vajalikku, lähtutakse seaduses sätestatust (www.riigiteataja.ee ).

 

2.1 Selleks, et sooritada mugavalt oste QueenB e-poest on kliendil võimalus (mitte kohustus) luua personaalne kasutajakonto. E-turu kasutamiseks on kliendil kohustus luua personaalne kasutajakonto, kuivõrd kuulutusi ei saa lisada ilma personaalsele kasutajakontole sisse logimata.

Kasutajakonto on mõeldud personaalseks kasutamiseks kliendi poolt. Personaalse kasutajakonto alla salvestuvad andmed, mis klient sisestab konto loomisel ning edaspidiselt säilib kasutajakonto e-turule sisestatud kuulutuste logi. Klient saab igal ajahetkel oma andmeid muuta/uuendada. Kliendi personaalset kasutajakontot kaitseb kliendi poolt valitud parool/salasõna.

2.2  Registreerimisel loovutab isik  (edaspidi kasutaja) FFG kasutusse oma isikuandmed. FFG kasutab kasutaja andmeid vaid e-poest  tehtud tellimuse täitmiseks ning töötleb klientide/kasutajate andmeid kooskõlas seadusandluses kehtestatud normide ja piirangutega. Registreerumisel sisestatud andmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele (va seaduses sätestatud juhul, korras ja mahus sh EV Maksu ja Tolliamet’ile ning Politsei’le vastavasisulise päringu alusel).

2.3  FFG edastab tarneteenuse osutajale e-poe kliendi postiaadressi kauba kättetoimetamise eesmärgil.

2.4  Kasutaja personaalne kasutajakonto on kaitstud kasutaja poolt valitud parooliga. Parooli sattumise eest kolmandate isikute valdusesse vastutab kasutaja ainuisikuliselt.

Kui kasutaja on loonud personaalse kasutajakonto, ei ole vaja kontaktinfot e-poest ostu sooritades igakordselt uuesti sisestada. Küll aga kohustub kasutaja andmete muutumisel sisestama uued andmed.

 

E-TURU KASUTUSTINGIMUSED JA REEGLID:

 

1.1.           E-turg on QueenB kodulehekülje lahutamatu osa ning E-turu eesmärk on võimaldada QueenB kasutajatel (sh nii eraisikud kui lepingulised kliendid) omavahel kaubelda ning suhelda. Kuulutamise ja kommenteerimise ning teiste kasutajatega suhtlemise eelduseks on personaalse kasutajakonto olemasolu ning sisselogimine.

1.2.           E-turule kuulutuse/pakkumise lisamine on tasuta.

1.3.            E-turul esitatud kuulutused ning pakkumised ei kuulu FFG haldusalasse st FFG ei vastuta kasutajate poolt esitatud andmete, fotode vms materjalide õigsuse eest.

1.4.            FFG (QueenB) ei vastuta E-turul kasutajate poolt avaldatud kuulutuste või pakkumiste seaduslikkuse, tõele vastavuse, kehtivuse või muude seadusest tulenevate kohustuste sh head äritavade järgimise eest.

1.5.            E-turul sõlmivad pooled tehinguid (sh ost-müük, vahetus, teenuse osutamine vms) ilma FFG (QueenB) sekkumiseta. Tehingu reaalse sõlmimise, täitmise/täitmata jätmise, asjaolude muutmise vms eest vastutavad tehingu pooled st kasutajad, kes on konkreetses tehingus kokku leppinud.

1.6.            FFG (QueenB)  ei vastuta E-turu  teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmisel, müümisel, vahetamisel või vahendamisel teenuste ja/või kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi vms olulise tingimuse täitmise eest.

1.7.            Selgelt eristatavad võltsingute müümise ja/või vahendamise kuulutused/pakkumised suletakse FFG (QueenB) poolt ning FFG (QueenB) kasutuses olevad andmed edastatakse vastavale ametiasutusele kontrollimiseks.

 

2.          E-turu kasutaja kohustused ja õigused:

 

2.1              E-turu kasutajal on kohustus esitada oma kuulutuses/pakkumises ainult tõeseid ja õigeid andmeid (sh kirjeldus, fotod jms);

- esitatud andmed ei tohi olla sihilikult eksitavad, ebatäpsed, ebaõiged;

- pakkumise/kuulutamise objektiks olev ese/teenus ei tohi olla vastuolus kehtivate õigusnormidega (sh pakkuda teadlikult müügiks piraat ja/või võltsitud esemeid)

- kuulutuse/pakkumisega ei tohi rikkuda kolmandate isikute õigusi (sh FFG, QueenB jne) sh kopeeritud fotode esitamine vms reproduktsioon.

 

2.2              E-turu kasutajal on õigus lisada, muuta ja kustutada oma personaalse kasutaja konto alla salvestatud kuulutusi ja / või pakkumisi igal ajal ning piiranguteta.

2.3              E-turu kasutajal on õigus kommenteerida või esitada küsimusi teiste kasutajate kuulutuste/pakkumiste juures eeldusel, et kommentaar ei lähe vastuollu heade kauplemistavadega ning jääb sisult viisakuspiiridesse.

2.4              Igal kasutajal on õigus nõuda FFG poolt ebakorrektse kommentaari/küsimuse kustutamist.

 

 

E- POE KASUTUSTINGIMUSED:

 

1.3  FFG ja Kliendi vahelist õigussuhet ning FFG ja Kliendi vahelise ostu-müügi lepingu sõlmimisel juhindutakse lisaks Üldtingimustele ja Kasutusjuhendile EV-s kehtivatest seadustest, headest äritavadest, DHL, TNT (ja/või muu kliendi ja/või FFG soovil kasutatava kuller/postiteenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjadest)  ja Eesti Posti hinnakirjadest jne.

1.4  FFG-l on õigus teha muudatusi Üldtingimustes ja/või QueenB kodulehel ühepoolselt etteteatamata, eeldusel, et klient on muutustest teadlik kasutades ning tutvudes kodulehe ja QueenB e-poes avaldatud informatsiooniga. Tehtud muudatused jõustuvad lehel www.queenb.eeavaldamise hetkest ning ei kuulu vaidlustamisele.

1.5   Ostu sooritamisega annab klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud Üldtingimustes sätestatut.

 

 

2.5              2.

 

3       OSTMINE E-POEST

 

3.1  Iga müügil oleva toote juures on nupp „lisa ostukorvi“. Klikkides nimetatud nupule lisatakse toode kliendi personaalsesse ostukorvi. Toote saab lisada ostukorvi kui eelnevalt on kindlaks määratud toote suurus/värvus/kogus.

3.2  Kui klient paneb sobiva eseme ostukorvi, broneeritakse antud ese 2 (kaheks) järgnevaks tunniks.

3.3   Kui klient hoiab toodet ostukorvis kauem kui 2 (kaks) tundi, vabaneb kahe tunni möödumisel ostukorvis olev ese automaatselt broneeringust ning teised e-poe kliendid saavad selle eseme osta.

3.4  Klient saab muuta (värv, kogus, suurus) ja kustutada ostukorvis olevaid tooteid vastavalt oma soovile eeldusel, et teisi tooteid ei ole vahepeal ära ostetud.

3.5  Kui kõik meelepärased tooted on ostukorvis, alustab klient toodete ostmist, vajutades vastavale lingile, misjärel tuleb kliendil valida sobiv kättetoimetamise viis ning kontrollida sisestatud postiaadressi õigsust..

3.6  Kinnitada tellimus.

3.7  Peale tellimuse kinnitamist kliendi poolt väljastatakse kliendile e-arve kliendi poolt märgitud e-posti aadressile. Arvele on märgitud tellitud kaubad, nende maksumus, valitud kättetoimetamise viis ning selle maksumus. Arvele on märgitud ka kliendi või kauba saaja postiaadress. Arve vastavus tellitule ning korrektne postiaadress tuleb kontrollida enne arve tasumist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata (sh allahindlus või kättetoimetamise viisi valimine).

3.8  FFG  poolt väljastatud arve kuulub tasumisele kolme (3) kalendripäeva jooksul arvestades arve väljastamise hetkest.

3.9  FFG-l on õigus tühistada tellimus ning annulleerida kliendile esitatud arve, kui klient ei ole arvet tasunud kolme kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest kliendile, lugedes kliendi tegevusetust sooviks tehingust taganeda. Peale arve annulleerimist ja tellimuse tühistamist lähevad kaubad uuesti automaatselt müüki e-poes.

3.10                     Kui kliendil on ühe kuu jooksul kolm annulleeritud arvet, suletakse kasutajakonto ajutiselt.

3.11                     Kui FFG-l on põhjendatud kahtlus ostukorvi väärkasutamisest, on FFG-l õigus vabastada tooted broneeringust varem (kui kaks tundi) ning blokeerida kasutajakonto ajutiselt  kuniks klient on esitanud põhjendused oma teguviisi seletamiseks.

3.12                     E-poes pakutavaid esemeid on võimalik osta ning kätte toimetada kliendi enda aadressist erinevale aadressile. Kui soovite osta toote kingituseks, palume saata peale arve tasumist e-kiri aadressile office@queenb.ee, kirjas tuleb märkida, toode, mis soovitakse saata kingituseks, vajadus toode pakkida, saaja nimi ning aadress kuhu toode toimetatakse.

 

4       HINNAKIRI JA KAUBA KÄTTETOIMETAMINE E-POEST OSTU SOORITAMISEL

 

4.1  QueenB E-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksumäära 20%.  E-poes on hinnad toodud eesti kroonides ja eurodes. Kui EV resident soovib tasuda ostude eest eurodes, tuleb soovist teada anda FFG-le e-kirja teel või valida QueenB e-poes käibivaks valuutaks eurod vastasel juhul väljastatakse arve automaatselt eesti kroonides.

4.2  E-poes avaldatud hindadele lisandub kättetoimetamise tasu vastavalt kliendi valitud kättetoimetamise viisile.

4.3  Kui klient soovib kaubale ise järele tulla eelneva kokkuleppe alusel, siis kättetoimetamise tasu ei lisandu.

4.4  Kättetoimetamise tasu Eesti piires ei lisandu ka juhul, kui ostukorv ületab 2500 eesti krooni piirmäära. Punktis 4.10 märgitud riikide elanikele toimub kauba kättetoimetamine tasuta, kui ostukorv ületab 650 euro piirmäära. Kui klient soovib tagastada kauba, mille kättesaamise eest postikulu ei tasutud, arvestatakse raha tagastamisel maha kliendi eest tasutud postikulu. Soovides toodet ümber vahetada, tuleb kliendil tasuda postikulu uue kauba eest.

4.5  Juhul kui klient soovib vahetada toote, mille ostusumma oli üle 2500 krooni ning mille eest ei tasutud postikulu,  teise toote vastu tuleb kliendil tagastada vana toode tingimustes toodud viisil ning tasuda postikulu uue toote välja saatmise eest.

4.6  Kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise viisi valib klient.

Kättetoimetamine:

Smartposti pakiautomaat

Eesti Post / registreeritud saadetis   

Eesti Post / ELS kiirkuller

DHL / tavasaadetis (maapost)

DHL / kiirkuller (lennupost)  

4.7  FFG garanteerib kauba välja saatmise kliendile mõistliku aja jooksul (eeldatavalt kahe tööpäeva jooksul arve tasumisest) tingimusel, et kaup jõuab kliendini hiljemalt 30 päeva jooksul, eeldusel, et esitatud arve on kliendi poolt õigeaegselt, täies mahus  tasutud;

4.8  Juhul kui klient valib kättetoimetamise viisiks ELS kiirkulleri teenuse, ning tasub arve tööpäeval enne kella 13.00 pm, postitakse kaup samal päeval.

4.9  FFG ei vastuta korrektselt pakitud eseme purunemise/kahjustamise eest, hetkest, kui ese on üleantud tarneteenuse osutajale. Vastavasisuliste kaebustega palume pöörduda otse tarneteenuse osutaja poole. FFG võib kirjaliku (e-kirja, lihtkirja, faxi kaudu edastatud) taotluse alusel väljastada saatedokumendi koopia ja või kirjelduse esemest ning kinnituse eseme korrektsest pakendamisest kliendile või tarneteenust osutavale äriühingule.

4.10                     Kaubad pakitakse lähtudes kauba iseloomust kas turvaümbrikusse või kõvasse pappkarpi ning vajadusel omakorda mullikilesse. Õrnad esemed märgistatakse vastava tähisega.

4.11                     E-poest saavad ostu sooritada kõik Euroopa Liidu liikmesriikide elanikud.

4.12                     FFG-l on õigus tühistada/peatada tellimus, kui klient asub väljaspool sihtriikide (EU) nimistut. Sellisel juhul võetakse FFG poolt kliendiga ühendust ning võimalusel leitakse sobiv makse ja kättetoimetamise lahendus. Soovitav on sellisel juhul enne tellimuse tegemist kontakteeruda FFG-ga: e-post: office@queenb.ee  telefon: + 372 50 22122.

4.13                     FFG-l on õigus muuta e-poes toodud hindu ühepoolselt. Kliendile kehtib see hind, mis ostukorvi lisamise ajahetkel on e-poes toote juures välja toodud. Kui tootele tehakse hilisemalt allahindlus, ei kuulu hinnavahe kompenseerimisele ega vaidlustamisele.

4.14                     Sooduskupongid/reklaamallahindlused/sõbrasoovitused annavad ühekordse soodustuse märgitud summas ja/või  protsendimäära  ulatuses.

4.15                      Allahindlus rakendub ainult juhul, kui klient on sisestanud vastava koodi/salasõna tellimuse esitamisel vastavasse lahtrisse. Tagantjärgi soodustust ei arvutata.

4.16                     Kampaania korras ostetud kauba (nt nädalavahetuse eripakkumine: kingad-saapad – 10%) maksumuse arvutab välja süsteem peale tellimuse sooritamist ning soodustus kajastub kliendile saadetaval arvel. Juhul kui soodustus arvel puudub, ning klient soovib soodustust saada, tuleb kliendil enne arve tasumist pöörduda vastava e-kirjaga FFG poole:  office@queenb.ee 

4.17                     Tasutud postikulud ei kuulu tagastamisele. Juhul kui kliendile ostetud kaup ei sobi ning klient soovib kauba ümber vahetada, kannab kauba tagastamisega seonduvad kulutused klient. Uus kaup saadetakse kliendile FFG kulul.

4.18                     Kliendi eest tasutud postikulud (kui ostusumma üle 2500 krooni) arvestatakse kliendile tagastatavast summast maha juhul, kui klient tagastab kauba.

4.19                     FFG-l on õigus vajadusel piirata eksklusiivsete toodete või limiteeritud koguses valmistatud disaineriloomingu ostuarvu tellimuse ja/või kliendi kohta.

5. TASUMINE 50% ARVEST

5.1 Vastavalt VÕS § 213 lg 4 tarbijalemüügi puhul ei või ostjat kohustada ettemaksuks enam kui poole ulatuses ostuhinnast

Seega kui klient soovib tellimuse tegemiselt tasuda 50% arve kogusummast, siis FFG broneerib kliendi poolt valitud tooted kliendile.

5.2 Valides eelmärgitud tasumisviisi kohustub klient tulema broneeritud toodetele järele FFG kontorisse kolme päeva jooksul arvestades tellimuse sooritamisest ning arve osalisest tasumisest.

 

5.3 Kolme päeva möödudes on FFG-l õigus vabastada tooted broneeringust ning tagastada kliendile osaliselt tasutud arve.

 

5.4 Osaliselt tasutud arve alusel ei ole FFG-l kohustust tooteid postiteenuse vahendusel välja saata. Kui klient soovib tellimuse sooritamisel tasuda 50% arvest, peab klient arvestama asjaoluga, et toodetele tuleb tulla FFG kontorisse järele ning kohapeal tasuda sularahas II osa arvest.

 

 

  1. E-POE GARANTII JA TAGASTAMINE:

 

6.1              Kõik QueenB e-poes müügil olevad tooted kuuluvad omandiõiguse alusel FFG-le. Kui klient on tasunud tellimuse eest FFG poolt esitatud arve arvel märgitud summas, läheb toodete omandiõigus üle kliendile.

6.2              FFG garanteerib kõikide kaupade originaalsuse ning vastavuse antud brändi poolt kehtestatud kvaliteedi standarditele. Kõik müügil olevad tooted on hoolikalt valitud ning iga ese on eraldi kontrollitud, et ei esineks praaki/vigu/mittevastavust brändile omases numeratsioonis.

6.3              Kõik müügiks pakutavad esemed on uued (väljaarvatud E-TURUL müüdavad tooted), fotodel esitletud ning täpsete ning detailsete kirjelduste ja mõõtmetega.

6.4              Kõigile müügil olevatele toodetele (väljaarvatud E-TURUL müüdavad tooted) kehtivad seaduses ja kasutamisjuhendis ettenähtud garantiid ning seaduses ja üldtingimustes sätestatud tagastamise kord.

6.5              E-TURUL müüdavale kaubale ei kehti tootjapoolne garantii ega seaduses sätestatud tagastusõigus, kuna kasutatud kaubale ei kehti tootjapoolne garantii ega ümbervahetamise/tagastamise  võimalus.

6.6              Kasutaja on kohustatud informeerima FFG-d defektiga kaubast esimesel võimaluse, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba kätte saamise hetkest, et säilitada 6 kuuline tagastus/vahetus õigus. Juhul kui infot (tootjapoolse) defektiga ei edastata FFG-le märgitud tähtajaks, kaotab klient õiguse kauba tagastamisele või ümbervahetamisele.

6.7              Kui tootel esineb ostmisel tehnilist laadi praak/viga, siis on kliendil õigus nõuda toote parandamist. Kui toote parandamine on ebamõistlik, siis on kliendil õigus nõuda toote ümber vahetamist. Juhul, kui laos sobivat toodet enam ei ole, on kliendil õigus nõuda eseme eest tasutud summa tagastamist. 

6.8              Kliendil on õigus tagastada e-poest ostetud kaup 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest.  Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata, siltidega ja algpakendis. FFG tagastab kliendile raha 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui tagastatava kauba sildid on eemaldatud, kaupa on silmnähtavalt kasutatud, vigastatud vms kliendi poolt või kliendi süül kaupa mittesihipäraselt kasutades, on FFG-l  õigus tasaarvestada vastavalt toote väärtuse vähenemisega ning mitte tagastada kliendile kauba eest tasutud kogusummat.

6.9                E-poest ostetud toodet tagastades peab klient saatma FFG-le vastavasisulise e-kirja. E-kirjas tuleb märkida tagastatava toote nimetus ja kaubakood, ostukuupäev ja kättesaamise kuupäev, toote/toodete hind ning tagastamise põhjus.

6.10             E-poest ostetud toote tagastamine toimub kas posti teel või tuues eelneva kokkuleppe kohaselt FFG kontorisse aadressil:  Pikri 3-143, Tallinn. Kui klient otsustab toote tagastada postiga, on klient kohustatud peale toote postitamist edastama postiasutuse poolt väljastatud saadetise numbri FFG-le. Kui klient otsustab tagastada toote FFG-le lihtpakina, vastutab toote kohalejõudmise eest klient.  Saates toote lihtpakina on võimalus, et pakk läheb kaduma, ning kui lihtpakina tagastatud kaup ei jõua adressaadini, ei ole FFG kohustatud tagastama toote maksumust kliendile.

6.11             FFG ei vastuta e-poest ostetud toodete defektide/vigade eest mis on tekkinud või põhjustatud kliendi poolt:

-         toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

-          riiete hooldusjuhendist mitte kinnipidamise tagajärjel;

-          toote loomuliku, kasutamisest tingitud kulumise eest;

-          kingade kontsaplekid ei klassifitseeru defektina;

-          muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

6.12          E-poest ostmisel ostumüügilepingu sõlmimisega nõustub klient, et tagastavate toodete alla ei kuulu:

-         Aluspesu;

-          bikiinid ja muud rannariided;

-          avatud pakendis parfümeeriatooted (lõhnad, kreemid, dekoratiivkosmeetika jne)

-          hooajalise allahindluse käigus ostetud tooted (st tooted, mis on püsivas allahindluses hooaja lõpus, sinna alla ei kuulu päevapakkumised vms sooduskampaania tooted).

6.13          Lõhnade, kreemide ja kosmeetika toodetega on kliendil võimalus eelnevalt tutvuda kõigis suuremates kauplustes. Toonid ning lõhnad vastavad 100%-liselt tavakaubanduses pakutavale. Kõik kosmeetikatooted on varustatud tooni nime ja/või numbriga, mistõttu on kliendil alati võimalus kontrollida tavakauplustes toote sobivust.

6.14          Kui kliendile on eksituse tõttu saadetud e-poest ostetud toote asemel vale toode, peab klient antud asjaolust FFG-le teada andma 14 (neljateistkümne) kalendri päeva jooksul. Kauba ümbervahetamine toimub FFG kulul. Juhul kui kliendile on saadetud suurema väärtusega ese ning klient keeldub seda ümber vahetamast, on FFG õigus sulgeda kliendi konto ning esitada arve toodete väärtuse vahe kompenseerimiseks.

6.15          Kui klient on soovinud eelneva kokkuleppe alusel e-poest ostetud toote personaliseerimist (graveeritud, trükitud, tikitud vms) nime või nimetähtede või pühenduse kirjutamise näol, ei ole toodet võimalik tagastada ega ümber vahetada.

7. E-POEST SOORITATUDTELLIMUSE TÜHISTAMINE

7.1 Kliendil on võimalik tühistada e-poest tehtud tellimus kuni kauba välja saatmiseni (väljasaatmise kinnitus saadetakse kliendi poolt määratletud e-posti aadressile).

E-poe tellimuse tühistamiseks tuleb saata viivitamatult e-kiri aadressile office@queenb.ee, kirja „subjeck’iks”  tuleb märkida TELLIMUSE TÜHISTAMINE ja FFG poolt saadetud arve number. Juhul kui klient on juba arve tasunud, kuid soovib tellimuse tühistada, tuleb viivitamatult FFG-ga ühendust võtta. Kui toodted on väljasaadetud, ei ole enam võimalik tellimust tühistada. Kui tooted ei ole välja saadetud, tühistab FFG kliendi tellimuse ning tagastab toodete est tasutus summa kliendi pangaarvele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul

 

8. E- POETOODETE PERSONALISEERIMINE 

 

8.1              Ostes toote e-poest QueenB on võimalik tellida lisaks toote personaliseerimise teenus. Teenuse saab tellida saates e-kirja FFG-le aadressil: office@queenb.ee 

8.2              Personaliseerida saab nii riideid kui aksessuaare – riietele saab lasta tikkida/õmmelda monogrammid, nahale ning metallidele graveeringud. Võimalik on graveerida tekst, pühendus või kuupäev.

8.3              Personaliseerimist saab tellida ainult eelnevalt tasutud esemetele.

8.4             Personaliseeritud tooted ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele.

 

KLIENDI MEELESPEA JA KASUTUSJUHEND:

 

Klient:

  1. On kohustatud kasutama e-kaupluse QueenB tarkvara heaperemehelikult.
  2. Kliendil ei ole lubatud lisada tooteid valimatult ostukorvi eesmärgiga tekitada segadust esemete ülebroneerimise kujul. Samuti ei ole lubatud tühjade tellimuste tahtlikul tegemine. Kui FFG-l on põhjust arvata, et kasutajakontolt tehtavad tehingud on sellelaadse eesmärgiga, sulgeb FFG kasutajakonto. Kui klient põhjendab mõistlikult oma käitumise e-poe kasutamisel, tühistatakse kasutajakontole seatud piirangud. Kui selgub, et klient on tahtlikult tekitanud kahju FFG-le või kahjustanud e-poe tarkvara on FFG-l õigus pöörduda vastava nõudega kohtu poole kahjutasu nõudes.
  3. Kliendil on kohustus sisestada konto loomisel õige postiaadress ning kontrollida aadressi õigsust enne iga tellimuse sooritamist. FFG ei vastuta vigaselt ja/või ebatäpselt sisestatud aadressile saadetud kauba kättesaamisega seonduvate viivituste ja/või lisakulutuste eest. 
  4. Kliendil on keelatud levitada valeinformatsiooni/andmeid mis puudutavad QueenB kodulehte ja e-pood. Isik, kes levitav vale informatsiooni ja/või andmeid vastutab oma eeldatavalt teadliku ja sihipärase tegevuse ees EV-s kehtiva seadusandluse järgi.
  1. E-pood QueenB Üldtingimused ja Kasutustingimused võivad muutuda ning saada täiendust igal ajahetkel. Seadus muutub J Seetõttu muutuvad-täienevad ka tingimused ja kodukord. Muudetud kujul jõustuvad Üldtingimused ja/või Kasutusjuhend alates sellest hetkest kui nad avaldatakse e-poe QueenB kodulehel aadressil: www.queenb.ee